ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

April, 2010 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕಾವಲು

ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ 
ಅವಳ ಕಣ್ಣು 
ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ 
ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ... 
ನನ್ನ ಕಣ್ಣು 
ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ 
ಹರಿಯದಿರಲೆಂದು.

ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಲ್ ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ

Gmail Account Alert <mail.gooogle.accounts@gmail.com>
Subject: Your Account Will Expire
To: yourid@gmail.com

Your Account will expire soon if not updated.
This is an automatically system generated Auto Account Expiry Notification. For Enhanced Security Its now mandatory to update your security information which is required if you forget your password or account details. Your Account will get Expired soon if your Security Information is not updated Please click on the below link to update your security information  ww%w.g%m%ail.com/login.html/username=%maltisirsi% Team Google ---------------- ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದ ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದು ಜಿಮೈಲ್ ನಿಂದ ಬಂದ ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲ. <mail.gooogle.accounts@gmail.com> ಇಲ್ಲಿ gooogle ನೋಡಿ. 3  ಓ ಗಳು ಇವೆ.  ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿರುವ ww%w.g%m%ail.com/login.html/username=%maltisirsi%  ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಗ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಕೆಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತ…

ಓ ಗೆಳತಿ

ಬೀಸುವ ಈ ತಂಗಾಳಿ
ನೀಡಲಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ
ನಾ ಕಳಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಚುಂಬನವ ?

ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಸೂರ್ಯ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ಗೆಳತಿ
ನಿನಗೆಂದು ನಾ ಬರೆದ
ಅಮರ ಪ್ರೇಮದೋಲೆಯ ?

ತಾಳು ತಾಳೆಲೆ ಹುಡುಗಿ
ಬರುವನು ಸುಂದರ ಚಂದ್ರಮ
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ ಕಂಡು
ಬೆರಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೊಂಡು
ನಿನಗಿವನೇ ಜೋಡಿಯೆಂದು
ಓಡುವನು ನೋಡು ಇಂದು !

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯ
ನಾನೇನು ತರಲಿ ಚೆಲುವೆ ?
ಈ ನನ್ನ ಜೀವನವ
ನಿನಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವೆ.