ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾರ್ಚ್, 2014 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಇತ್ತಂತೆ !

ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರ 'ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ, ಆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವು ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.' ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತಂತೆ.  ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂದಿಗಳು ನೆಲ ಬಗೆದು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 'ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾ' ಅಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದು ಫೋಸು ಕೊಟ್ಟಿತಂತೆ. ಅದಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ನೆಲೆ ಬಗೆದ ಹಂದಿಗಳು ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ತಾನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಸಿಂಹಗಳ ಮತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 'ತಮಾಷೆಗೆ' ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸಿದ ಸಿಂಹ, ಉಳಿದ ಸಿಂಹಗಳ ಬಳಿ 'ನೋಡಿ, ನಾನೂ ಸಿಂಹನೇ... ನೀವೆಲ್ಲಾ ನನಗೇ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು' ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದ ಉಳಿದ ಸಿಂಹಗಳು 'ಎಲಾ ಎಲಾ ಪ್ರತಾಪಿ.. ಬ್ರಾಮ್ರೇ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಯೋರು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅವ್ರಿಗಿಂತಾ ಮೆಘಾ ಪಲ್ಟಿ ಕಣಲಾ! ಮತ ತಕ್ಕಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಂಗೇ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡು ತೋರ‍್ಸಿ ಕಾಡಂದಿಗಳ ಹೆಗಲ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಹೊಂಟೋಗಲ್ವೇನಲಾ?' ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವಂತೆ.