ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ, 2016 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಆಫ್ರಿಕಾದವರೆಲ್ಲಾ ಬಡವರಲ್ಲ !!

​ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಇವರುಗಳು ಬಡವರು. ಪಾಪ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಲವರದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವರೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಂತಿರಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೂ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ! ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಇಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಓದುವ ಇವರು ಖಂಡಿತಾ ಬಡವರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಧನಿಕರ ಮಕ್ಕಳು. (ಅವು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಧನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ‍್ಯಾರಿಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.) ದುಡ್ಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗೆ UK, US ಮುಂತಾದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಓದುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಧನಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದು ಮಾಡಬಾರದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಡಾಫೆಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಮದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಹೇಗೆ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಕತೆಯೂ ಕೂಡಾ.  ಇಂತಹ ಧನಿಕ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡವರ